Background
Background pic - leaving Eigg

 

 

CALMAC SUMMER TIMETABLE - April to October

  Mon Tues Wed Thur Fri Fri Sat Sat Sun Sun
Mallaig 1015 1015 1015 1015 0825 1235 0730 1425 0910 1420 Mallaig
Eigg 1130 - - 1130 - - - 1540 - 1535 Eigg
Muck - 1155 - 1215 1005 - - 1625 - 1625 Muck
Rum 1245 - 1135 - - 1355 0850 - 1030 - Rum
Canna 1350 - 1245 - - 1500 1000 1810 1140 - Canna
Rum 1500 - 1610 - - 1605 - 1920 - - Rum
Muck - - - - - - 1150 - - - Muck
Eigg 1610 1245 - 1305 1050 - 1235 - - - Eigg
Muck - 1335 - - - - - - - - Muck
Mallaig 1740 1530 1740 1430 1220 1740 1405 2050 1400 1815 Mallaig

CALMAC WINTER TIMETABLE - November to March

  Mon Tues Wed Thur Fri Sat
Mallaig 1020 1020 1020 1020 1020 1020 Mallaig
Eigg 1140 - 1140 - 1140 - Eigg
Muck 1235 - 1235 - 1235 - Muck
Rum 1400 1135 - 1135 - 1135 Rum
Canna - 1250 - 1250 - - Canna
Rum - 1405 - 1405 - - Rum
Muck - - - - - 1310 Muck
Eigg - - 1325 - 1325 1400 Eigg
Mallaig 1540 1540 1540 1540 1500 1525 Mallaig

 

 

ARISAIG MARINE SUMMER TIMETABLE

    Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun
Arisaig dep 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 Arisaig
Eigg arr 1200 1200 1200 - 1200 1200 1200 Eigg
  dep 1230 1230 1230 - 1230 1230 1230  
Muck arr 1300 - 1300 - 1300 - 1300 Muck
  dep 1530 - 1600 - 1530 - 1530  
Rum arr - 1330 - 1245 - 1330 - Rum
  dep - 1530 - 1545 - 1530 -  
Eigg arr 1600 1630 1630 - 1600 1630 1600 Eigg
  dep 1630 1700 1700 - 1630 1700 1630  
Arisaig arr 1730 1800 1800 1730 1730 1800 1730 Arisaig

 

 

SCOTRAIL SUMMER TIMETABLE

    Mon-Sat Sun
Glasgow Qn St dep - 0821 1221 1821      - 1220 1820 Glasgow Qn St
Fort William arr - 1208 1611 2206      - 1609 2206 Fort William
  dep 0830 1212 1619 2214      1212 1619 2214  
Arisaig   0938 1319 1727 2320      1319 1727 2320 Arisaig
Mallaig   0953 1334 1743 2335      1334 1743 2335 Mallaig
 
 
Mallaig   0603 1010 1605 1815      1010 1605 1815 Mallaig
Arisaig   0619 1026 1621 1831      1026 1621 1831 Arisaig
Fort William arr 0725 1132 1728 1937      1132 1728 1937 Fort William
  dep 0742 1140 1737 1950      1140 1737 -  
Glasgow Qn St   1200 1530 2118 0013      1528 2120 - Glasgow Qn St

 

 

SHEIL BUSES TIMETABLE

  Mon-Fri Sat
Fort William 0855 1345 1740      1345 Fort William
Arisaig 0952 1450 1837      1450 Arisaig
Mallaig 1005 1511 1857      1511 Mallaig
 
 
Mallaig 0855 1205 1540      0855 Mallaig
Arisaig 0922 1232 1600      0922 Arisaig
Fort William 1025 1335 1703      1025 Fort William